• wuli
  • Cargo ship in the bay of Hong Kong, International shipping concept
  • whaty

ମୂଲ୍ୟ ଯୋଗ ସେବା |

ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

ମୂଲ୍ୟ ଯୋଗ ସେବା |,ମ basic ଳିକ ପରିବହନ ସେବା ବ୍ୟତୀତ, ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଡେରିଭେଟିଭ୍ ସେବା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେପରିକି ଗୋଦାମ ଘର, ଟ୍ରକ୍, ଲେବଲ୍, ସର୍ଟିଂ, ପ୍ୟାଲେଟାଇଜିଂ, କଷ୍ଟମ୍ସ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ, ଦଲାଲ ଏବଂ ଏଜେଣ୍ଟ |

ଗୋଦାମ ଘର

ଗୋଦାମ ଘର, ଆମେ ଚାଇନା ଏବଂ ବିଦେଶରେ ଗୋଦାମ ସେବା ଯୋଗାଇ ପାରିବା, ଯେପରିକି ଆମେରିକା, ୟୁକେ, ଡିଏ, ଏୟୁ ଇତ୍ୟାଦି |ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମାଗଣା 7 ଦିନ, 7 ଦିନରୁ ଅଧିକ ଦିନକୁ CBM ପ୍ରତି US $ 0.65 ଚାର୍ଜ ହେବ |ଆମର ସ୍ hen ାଧୀନ ଭାବରେ ଶେଞ୍ଜେନରେ ଗୋଦାମ ଅଛି, ଏବଂ ଆମେ ସାଂଘାଇ, ଗୁଆଙ୍ଗଜୋ, ନିଙ୍ଗବୋ, ଜିଆମେନ, କଳିଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଗୋଦାମ ଘର ଯୋଗାଇ ପାରିବା |

ଟ୍ରକ୍ ସେବା |

ଟ୍ରକ୍ ସେବା |ଆମେ ତୁମକୁ ସାମଗ୍ରୀ ଉଠାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ, ଯାହା ତୁମର ଦ୍ରବ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ |ଗୋଦାମକୁ ସାମଗ୍ରୀ ବିତରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଏହା ଏକ ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ କମ୍ପାନୀକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଏ, ତେବେ କାରଖାନାରୁ ଗୋଦାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମଗ୍ରୀର ଅବସ୍ଥା ବୁ to ିବା ପାଇଁ ଆମର କ way ଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ |ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମଗ୍ରୀ ଉଠାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ, ତେବେ ଆମେ ଆମର ଡ୍ରାଇଭରକୁ ପିକଅପ୍ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ କହିବୁ ଏବଂ ଯଦି ପରିମାଣ ବହୁତ ଅଧିକ ହୁଏ, ତେବେ ଆମେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କେବଳ ଏହି ଗାଡିରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ ଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ଦେବୁ, ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ଲୋଡ୍ ନକରିବା, ଏବଂ ଦ୍ରବ୍ୟର ମିଶ୍ରଣର ବିପଦକୁ ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ |ଏବଂ ବିତରଣ ଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା |

ଲେବଲ୍ ସେବା |

ଲେବେଲିଂ ସେବା, ଯଦି ଏହା ନମୁନା ପରିବହନ ଅଟେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସାମଗ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ କହିବୁ, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ପରେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନ rep ପ୍ୟାକ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଉପରେ କିଛି ଲେବଲ୍ ଲେଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ |ଯଦି ଏହା ଆମାଜନ ସାମଗ୍ରୀ, ଆମେ ଏକ କାର୍ଟନରେ ତିନୋଟି ଲେବଲ୍ ସୁପାରିଶ କରୁ, କାରଣ ପରିବହନ ସମୟରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଲେବଲ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଗୋଦାମକୁ ସ୍କାନ୍ ଏବଂ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମାଜନ ପାଇଁ ଆମର ଦୁଇଟି ଲେବଲ୍ ଅଛି |ଲେବଲ୍ ଗୁଡିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ |ସେଗୁଡିକ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପାଇଁ ସ୍କାନ୍ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲେବଲ୍ ଆବଶ୍ୟକ |

ପ୍ୟାଲେଟାଇଜ୍ ସେବା |

ପ୍ୟାଲେଟାଇଜିଂ ସେବା, କିଛି ବଡ ମାଲ ପରିବହନ ପାଇଁ, ପରିବହନକାରୀମାନେ ପ୍ୟାଲେଟ୍ ଲୋଡ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, ଏବଂ କିଛି କାରଖାନା ପ୍ୟାଲେଟ୍ ଯୋଗାଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପ୍ୟାଲେଟ୍ ପରିବହନକାରୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରେ ନାହିଁ |ଆମେ ଗୋଦାମରେ ପ୍ୟାଲେଟାଇଜିଂ ସେବା କରିପାରିବା |ଆମେ ଆମାଜନର ପ୍ୟାଲେଟର ଆକାର ଆବଶ୍ୟକତା ବୁ understand ିପାରୁ, ଏବଂ ଜାହାଜ ମାଲିକ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ୟାଲେଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ବୁ understand ିପାରୁ |

କଷ୍ଟମ୍ସ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ସେବା |

କଷ୍ଟମ୍ସ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ସେବା |ଚାଇନାରୁ ରପ୍ତାନିରେ ରପ୍ତାନି କଷ୍ଟମ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଆବଶ୍ୟକ |କଷ୍ଟମ୍ସ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ପରେ ହିଁ କଷ୍ଟମ୍ସ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଚୀନ୍ ଛାଡିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇପାରେ |ଆମେ କଷ୍ଟମ୍ସ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ସେବା ଯୋଗାଇ ପାରିବା |ଉତ୍ପାଦନ ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଣବତ୍ତା ସହିତ ଉତ୍ପାଦ ଯାହା ରପ୍ତାନି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ କାରଖାନାର କଷ୍ଟମ୍ସ ଘୋଷଣାନାମା ନାହିଁ |ଆମେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କଷ୍ଟମ୍ସ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା |ଯଦି କାରଖାନା କଷ୍ଟମ୍ସ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ ଏବଂ କଷ୍ଟମ୍ସ ଘୋଷଣାନାମା ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ |ଯଦିଓ କ customs ଣସି କଷ୍ଟମ୍ସ ଘୋଷଣାନାମା ସୂଚନା ନାହିଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କାର୍ଗୋ ସୂଚନା ଅଛି, ଆମେ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା |

ଯଦି ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ଦୟାକରି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଦୟାକରି ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ |


  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

  • ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |